Akcionáři AQUA SERVIS, a.s. se sešli v Kostelecké Lhotě

Drobečková navigace

zpět

31. 1. 2019

Dne 30. 1. 2019 se konala již 27. řádná valná hromada společnosti AQUA SERVIS, a.s. Mezi hlavními body jednání patřila Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti.

Stejně jako v minulých letech společnost pokračovala především v rozvoji svého hlavního předmětu podnikání, kterým je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. I přes srážkový deficit a s ním celorepublikově spojený nedostatek vody se podařilo zabezpečit dodávky pitné vody do všech lokalit. Provoz kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod byl po celý rok zajišťován plynule bez havárií s dopadem na odběratele.

Společnost AQUA SERVIS, a.s. slaví v polovině roku 2019 čtvrt století od svého vzniku. Chce vstoupit do tohoto roku jako silná, spolehlivá a progresivní společnost s orientací na koncového zákazníka, která poskytuje služby na vysoké úrovni za solidní cenu a tak představuje hodnotu pro své akcionáře a má jasnou perspektivu do budoucna.

Přejít na navigaci