Prohlídky kanalizací jsou v plném proudu

Drobečková navigace

zpět

27. 7. 2018

Stávající suché počasí a nízké průtoky v kanalizační síti vytvářejí příznivé podmínky pro čištění a monitoring kanalizací.

Společnost AQUA SERVIS., a.s. k revizi stavu podzemních trubních systémů používá moderní kamerový vůz. Monitorovací technika je zabudována do automobilu VW Transporter 4x4, takže se dostane i do těžko přístupných míst. Jedná se o samohybnou TV kameru s dosahem až 180 m. Tímto systémem lze provádět inspekci trubních vedení až do průměru potrubí 1,8 metru.  Výstupem je potom nosič CD/DVD s podrobnou dokumentací provedené inspekce stoky s možností digitálního záznamu.

Kamerové prohlídky slouží jak k průzkumu a dokumentaci stávajícího technického stavu stokové sítě, tak k odhalování neoprávněného napojení kanalizačních přípojek. Výstup je dále podkladem pro plánování oprav a investic. „V letošním roce naše společnost vyčistí a zkontroluje více jak 20 km stok“, upřesnil Bc. Jiří Petřík, vedoucí provozu kanalizací a ČOV. S monitoringem kanalizací má AQUA SERVIS, a.s. více jak desetileté zkušenosti.

Přejít na navigaci