Spotřeba pitné vody v létě vzrůstá

Drobečková navigace

zpět

19. 7. 2017

Spotřeba pitné vody v létě vzrůstá až o desítky procent v porovnání se zimním obdobím. Velikost změny závisí na velikosti obce a samozřejmě na počasí. V menších obcích se nárůst projeví více.

Hlavní příčinou je napouštění bazénů, protože Česká republika je na předních místech ve světě, co se týče počtu domácích bazénů. „V menší obci může být objem napouštěných bazénů větší, než je kapacita vodovodu a může dojít ke krátkodobému nedostatku vody. Proto i nadále žádáme odběratele, aby při napuštění bazénů nespěchali a nezpůsobovali tak svým sousedům problémy“, říká Josef Jansa výrobně technický ředitel AQUA SERVIS, a.s.

Další příčinou vzrůstu odběru pitné vody je vysychání domovních studní, což je úkaz především posledních několika málo let. Tento problém se prozatím netýká zdrojů pitné vody provozovaných společností AQUA SERVIS, a.s. Vývoj množství a hladiny podzemní vody se dlouhodobě monitoruje, výsledky potom slouží k plánování a realizování obnovy či zastupitelnosti zdrojů. Výstavba nových vrtů se připravuje v Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce a v Častolovicích.

Situaci však pracovníci společnosti AQUA SERVIS, a.s. mají pod kontrolou a lidé se nemusí bát, že by jim vodovodní kohoutky „vyschly“. „V případě nutnosti jsme připraveni zavážet pitnou vodu do vodojemů cisternami“, doplňuje Josef Jansa.

Přejít na navigaci