Hydranty jako zdroj požární vody

Drobečková navigace

zpět

27. 9. 2018

Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm, přirozeně se tak u hasičů odedávna těší velké vážnosti. Proto byla i nová softwarová aplikace Systém Florián, usnadňující hasičům jejich záslužnou práci, pojmenovaná na počest tohoto patrona.

Často se setkáváme s chybným přístupem, tj. obec v požárním řádu obce, a to bez jakéhokoliv předchozího ověření, uvádí obecně jako zdroj vody pro hašení požáru vodovod pro veřejnou potřebu, pak všechny hydranty jsou součástí zdroje požární vody (podzemní, nadzemní, kalosvody či vzdušníky) a povinnost trvalého zajištění funkčnosti všech hydrantů pro zabezpečení požární vody je automaticky připisována provozovateli vodovodu. 

„Z tohoto důvodu se naše společnost, která provozuje na Rychnovsku více jak 520 km vodovodů, rozhodla využívat systém Florián. Do něj budou jako zdroj požární vody zahrnuty pouze ty hydranty, které lze při dodržení parametrů požadovaných příslušnými předpisy jako zdroj požární vody využít“, uvedl výrobně technický ředitel AQUA SERVIS, a.s. Josef Jansa.  

Právě pro získání aktuálních informací o hasební vodě a pro rychlé vyhledání zdroje požární vody tento systém slouží. Usnadňuje tak přístup k ověřeným technickým údajům, což zvyšuje efektivitu zásahu a snižuje škody na majetku. Systém poskytuje aktuální technické parametry požárních hydrantů, umožňuje jednoduchou orientaci v aktuálních mapách, rychlé vyhledávání v terénu a jednoduché ovládání. Aplikace v české verzi navazuje na praxí prověřený systém, jež je již užívaný v sousedních zemích.

Systém Florián byl zástupcům HZS královéhradeckého kraje, územního odboru Rychnov nad Kněžnou poprvé představen dne 26. 9. 2018. Odpovědným pracovníkům byl předán přístupový kód do databáze, která prozatím obsahuje údaje o požárních hydrantech na vodovodu Dobruška a vodovodu Kostelec nad Orlicí – Tutleky. „Je teď na velitelích zásahů, aby se se systémem seznámili a zkušenosti předali svým kolegům. Očekáváme, že společnost AQUA SERVIS, a.s. bude systém doplňovat tak, aby obsahoval úplný seznam hydrantů jako zdrojů požární vody v provozovaných lokalitách,“ uvedl na závěr ředitel HZS, ÚO Rychnov nad Kněžnou plk. Ing. Martin Král.

 

 

Přejít na navigaci