Stavebně-montážní činnost

Drobečková navigace

zpět

Naše společnost nabízí:

  • stavby vodovodů a kanalizací
  • realizaci dílčích technologií úpraven vod a ČOV
  • stavby čerpacích stanic
  • opravy poruch a havárií na vodovodní a kanalizační síti

vše formou montáže technologie nebo „na klíč“

 

KONTAKT

 

Stavebně-montážní činnost
Bc. Jakub Dragoun

+420 606 820 542

jakub.dragoun@aquark.cz

Vodovody
Jiří Luňák

+420 602 274 702

jiri.lunak@aquark.cz

Kanalizace a ČOV

Bc. Jiří Petřík

+420 728 154 733

jiri.petrik@aquark.cz

 

 

 REFERENČNÍ STAVBY

 

2015

Rychnov n. Kn.

Kanalizace Lipovka etapa IV- čerpací stanice odpadních vod 4l/s a 1km kanalizační výtlak PE DN80

2015

Polom

Rekonstrukce vodojemu a výstavba úpravny vody

2015

Kostelec n. Orlicí

Výměna aerace na ČOV

2015

Žďár nad Orlicí

Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod – výměna technologie

2015

Solnice

Kanalizace a vodovod pro Dodavatelský park Solnice

2015

Nové Město n. M.

Přeložka vodovodu ve Vrchovinách – 130m potrubí PE DN150

2015

Čermná nad Orlicí

Veřejné osvětlení 300m

2014

SBD v Lukavici

Instalace ČOV

 

2014

Zdelov

Výměna vodovodu – 350m potrubí PE DN100

2014

Dobruška

Výměna vodovodu v ulici Zd. Nejedlého – 460m potrubí PVC DN100

2014

Rychnov n. Kn.

Kanalizace a vodovod pro Depo České pošty – ČSOV, tlaková, dešťová a splašková kanalizace a vodovod

2014

Doudleby n. Orl.

Výměna vodovodu v ulici Jiráskova – 150m potrubí PE DN100

2013

Borohrádek

Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Rudé armády, Nádražní a 5. Května – 850m potrubí PE DN150, řízeným podvrtem

2013

Přepychy

Výměna vodovodu Trnov - 1,4km potrubí PE DN100

2013

Rychnov n. Kn.

Přeložka vodovodu pod lávkou ve Zbuzanech – 25m nerezové potrubí DN250

2013

Rychnov n. Kn.

Areálový vodovod pro KAUFLAND- 230m potrubí PE DN150, nadzemní hydranty DN100

2013

Čermná n. Orlicí

Rekonstrukce úpravny vody

2012

Kostelec n. Orlicí

Výměna inženýrských sítí, areál Eko-CONTAINER SERVICE s.r.o. – vodovod, kanalizace, ČSOV

2012

Dobruška

Výměna vodovodu v ulici Poddomí – 200 m potrubí PE DN100

2012

Skuhrov n. Bělou

Zesilovací stanice tlaku – ATS se dvěma čerpadly s regulací Vogel-Hydrovar

2011

Kostelec n. Orlicí

Dobudování kanalizační sítě Štědrá - čerpací stanice odpadních vod, tlaková kanalizace 260m PE DN100, gravitační kanalizace 200m PVC DN300

2011

Jahodov

Vodojem 50m3 a zkapacitnění vodovodu - čerpací stanice s regulací Vogel -Hydrovar

2011

Kunčina Ves

Výměna kanalizace 12m PVC DN250

2011

Kunčina Ves

Zdroj vody pro bytové domy – dodávka prefabrikované buňky, odradonování, automatizace chodu

2009

Kostelec n. Orlicí

Výměna přiváděcího řadu Na Tabulkách – 250m PVC potrubí DN300 

2009

Vamberk

Výměna nerezového sacího potrubí na ČS Luka

2008

 

Říčky v Orl. horách

Rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace

2008

Kvasiny,

ŠKODA AUTO a.s.

Stavba rozváděcího vodovodního a kanalizačního řadu, areál ŠKODA AUTO a.s.

 

Přejít na navigaci