Dešťové vpusti

Drobečková navigace

zpět

Naše společnost nabízí čištění a údržbu včetně oprav všech typů uličních vpustí a jímek. Čištění provádíme pomocí speciální techniky tak zvaného "jeřábku",  vytažením záchytného koše a následným vysypáním obsahu a očištěním tlakovou vodou.

Dešťové vpusti a jímky slouží k zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě. Uliční vpusti mohou být sestaveny s kalištěm bez kalového koše nebo se spodním výtokem a kalovým košem.

Uliční vpusti jsou součástí komunikace. 

 KONTAKT

 

Věra Krčmářová    v době od 6.00 - 14.00       +420 494 539 125          sluzby.kanal@aquark.cz

POHOTOVOST          +420 606 635 185          +420 494 539 108

Přejít na navigaci