Přejít na obsah stránky

Naše společnost nabízí čištění a údržbu včetně oprav všech typů uličních vpustí a jímek. Čištění provádíme pomocí speciální techniky tak zvaného "jeřábku",  vytažením záchytného koše a následným vysypáním obsahu a očištěním tlakovou vodou.

Dešťové vpusti a jímky slouží k zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo z jiných veřejných prostranství do stokové sítě. Uliční vpusti mohou být sestaveny s kalištěm bez kalového koše nebo se spodním výtokem a kalovým košem.

Uliční vpusti jsou součástí komunikace. 

Kontakt
Věra Krčmářová
v době od 6.00 - 14.00
+420 494 539 125
sluzby.kanal@aquark.cz
Pohotovost +420 606 635 185
+420 494 539 108

Přejít na navigaci