Přejít na obsah stránky

Od ledna 2019 nabízíme novou službu našim odběratelům – možnost platby za vodné a stočné měsíčními, případně čtvrtletními zálohovými platbami.

Pro odběratele to bude mít výhodu v rovnoměrném rozložení plateb odběratelů za vodné a stočné během celého roku. Zároveň dojde ke snížení návštěv odečítače, který Vás dosud navštěvoval 4 x ročně. Domníváme se, že to je pro Vás přínosem, protože provedení odečtu vyžaduje obvykle Vaši spolupráci (umožnění návštěvy odečítače, vyplnění odečítacího lístku, oznámení stavu vodoměru) a při novém způsobu odečtů Vás budeme obtěžovat daleko méně.

Zálohy bude možné platit buď trvalým příkazem z Vašeho účtu nebo prostřednictvím sdruženého poštovního inkasa SIPO. Velkou výhodou tohoto způsobu placení je možnost platit více položek najednou, což Vám šetří čas i peníze.

Tato změna se týká jen tzv. maloodběrů (tj. domácností a firem s malým odběrem vody). Zálohy se nedotknou firem a společností s velkým odběrem vody, které mají již nyní nastaveno pravidelné měsíční vyúčtování.

Současně se zaváděním zálohových plateb jsme povinni se všemi odběrateli uzavřít nové odběratelské smlouvy. To vychází z legislativních požadavků daných novelou č. 275/2013 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích.

Vzhledem k tomu, že dojde ke snížení počtu odečtů vodoměrů, po kterých dochází k vyúčtování a zaslání faktury, jednorázová platba vodného a stočného za delší období by pro Vás mohla být velkou jednorázovou finanční zátěží.

Vytiskněte si, prosím, oba formuláře, jak formulář Přistoupení k zálohám, tak formulář Změna stávající smlouvy. Tyto formuláře jsou také k vyzvednutí na vrátnici naší společnosti.

Formulář Přistoupení k zálohám

Zde prosím vyplňte všechny požadované údaje, včetně telefonního čísla a e-mailu, abychom s Vámi mohli konzultovat případné opravy. Číslo odběru (odběrného místa) najdete na faktuře.

Pokud jste vlastníkem připojené nemovitosti, vyplňte údaje o Odběrateli. Pokud nejste vlastníkem nemovitosti, jste nájemcem a platíte vodné, respektive stočné, vyplňte údaje jako Oprávněná osoba.

V tabulce Adresa stavby nebo pozemku vyplňte všechny údaje, které znáte.

Poté se rozhodněte o výši zálohy. Ta by měla být spočítána tak, aby 12 splátek pokrylo alespoň 80% roční spotřeby. Minimální výše zálohy by měla být nejméně 100 Kč za měsíc. Výši zálohy zaokrouhlete na celé desetikoruny. Po dalším vyúčtování bude možné výši zálohy změnit, buď na Váš popud, nebo ji upravíme my na základě předchozí spotřeby, aby přeplatek, případně nedoplatek vycházel co nejnižší.

Dále se musíte rozhodnout, jestli budete zálohy hradit trvalým příkazem z Vašeho běžného účtu, nebo prostřednictvím SIPO. Jestli chcete hradit prostřednictvím SIPO, vyplňte spojovací číslo do kolonky SIPO. Je to desetimístné číslo, uvedené na Vašem výpisu SIPO. Vyplnění spojovacího čísla SIPO věnujte pozornost, dejte pozor abyste jej nezaměnili s údajem „variabilní symbol“. Oba údaje se na výpise SIPO nacházejí vpravo nahoře.

Jestli chcete hradit prostřednictvím trvalého příkazu, vyplňte pečlivě číslo svého účtu včetně kódu banky a název bankovního ústavu, u kterého je účet veden. Variabilní symbol je číslo odběrného místa. Trvalý příkaz zatím nezřizujte.

Nakonec si vyberte, jakou formou budete chtít provést úhradu při ročním vyúčtování. Buď Vám přeplatek pošleme na účet, případný nedoplatek nám zaplatíte z účtu (s variabilním symbolem shodným jako je číslo odběrného místa). Nebo Vám přeplatek pošleme poštovní poukázkou a pro nedoplatek Vám pošleme s fakturou i složenku. Jen chceme upozornit, že v prvním zúčtovacím období nemusí být vyúčtování provedeno přesně za rok, doba bude závislá na stanovení období odečtů ve vaší lokalitě.

Pak stačí formulář jen podepsat a naskenovaný poslat na e-mail zalohy@aquark.cz nebo donést do schránky u brány vodárenské společnosti v Rychnově nad Kněžnou, Štemberkova 1094, případně pošlete poštou.

Bližší informace Vám ochotně poskytneme v pracovní dny na tel. 494 539 111.

Formulář Změna stávající smlouvy

Zde prosím vyplňte všechny požadované kontaktní údaje, včetně telefonního čísla a e-mailu, abychom Vás mohli vyrozumět o vyhotovené nové odběratelské smlouvě. Číslo odběru (odběrného místa) najdete na faktuře. Budete-li chtít zasílat roční vyúčtování na e-mail, vyplňte i tuto e-mailovou adresu.

Vyplňte a zaškrtněte údaje v tabulkách Vlastnické vztahy, Dodávka pitné vody, Odvádění splaškových odpadních vod do kanalizace. Jestli nejste plátci stočného, nemusíte vyplňovat kolonku Zjišťování množství odváděné odpadní vody.

Zaškrtněte, jestli jsou nebo nejsou Vaše srážkové vody odváděny do veřejné kanalizace.

I když jsou srážkové vody odváděny do veřejné kanalizace, na domácnosti a plochy nemovitostí určených výhradně k trvalému bydlení se nevztahuje povinnost platit za jejich odvádění.

Podpisem potvrdíte správnost poskytnutých údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Pak stačí naskenovaný formulář poslat na e-mail zalohy@aquark.cz nebo donést do schránky u brány vodárenské společnosti v Rychnově nad Kněžnou, Štemberkova 1094, případně poslat poštou.

Budeme se snažit pro Vás změny zařídit co nejdříve, ale nejspíš nám několik týdnů zabere, než Vám zálohové platby zavedeme. Vyčkejte, do okamžiku, kdy Vám zašleme splátkový kalendář. Poté zřiďte trvalý příkaz z Vašeho účtu ve prospěch účtu naší společnosti č. 1609571 / 0100. Jako VS uveďte číslo odběrného místa. Jestli jste zvolili platby záloh přes SIPO, nemusíte již zařizovat nic. Jen si zkontrolujte, že na Platebním dokladu SIPO přibyl řádek s nápisem Vodné-stočné a se stanovenou částkou.

Bližší informace Vám ochotně poskytneme v pracovní dny na tel. 494 539 111.

Formulář Přistoupení k zálohám.pdf 
Formulář Změna stávající smlouvy.pdf

Přejít na navigaci