Přejít na obsah stránky

Jak postupovat při reklamaci

Jako odběratel máte právo uplatnit reklamaci na kvalitu a množství dodané pitné vody. U vod odpadních pak na způsob a rozsah odvádění a na jejich množství. Reklamaci můžete uplatnit písemně na adresu uvedenou ve smlouvě, osobně nebo elektronicky.

Reklamace odeslaná z prostředí našich webových stránek je považována za písemnou reklamaci.

V případě havárie nebo zhoršené kvality dodávané vody kontaktujte, prosím, telefonní linku 494 539 139.

Máte zájem o tuto službu - reklamace?

Napište nám

Přejít na navigaci