Přejít na obsah stránky

Společnost AQUA SERVIS, a.s. vystupuje při zpracování osobních údajů v postavení správce osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ 63908298, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 216 581.

Kontaktní osobu pověřence u společnosti AQUA SERVIS, a.s. je Ing. Iveta Doležalová, e-mail: poverenec@aquark.cz, tel.: 494 539 111

Práva subjektu osobních údajů je možné uplatnit na formuláři zaslaném držitelem poštovní licence podepsaném ověřeným podpisem nebo je možné jej vyplnit osobně na obchodních kancelářích nebo přímo u pověřence v sídle společnosti AQUA SERVIS, a.s.

Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů

Informace o zpracování osobních údajů odběratelských smluv

Informace o zpracování osobních údajů při vyjadřovací činnosti

Souhlas odběratele s předáváním dat

Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů

Žádost subjektu osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poškozených osob

Informace o zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek

Přejít na navigaci