Změna smluvních údajů

Drobečková navigace

zpět

Změna odběratele nebo plátce faktur

O změnu odběratele žádá původní odběratel nebo nový vlastník pozemku (stavby), při změně vlastnických práv se zápisem do katastru nemovitostí. Nejčastěji se tak děje při prodeji domu, v rámci dědického řízení nebo darování.

Máte zájem o tuto službu - změna smluvních údajů?

Přejít na navigaci