Základní údaje o majetku

Drobečková navigace

zpět
Pitná voda
  
 Počet obyvatel napojených na vodovodní síť
   50 240
 Délka vodovodní sítě v km
       523
 Počet úpraven vod
          5
 
 Odpadní voda
 
 Počet obyvatel napojených na kanalizační síť
32 378
 Délka kanalizační sítě v km
    192
 Počet vodovodních čerpacích stanic
      42 
 Počet kanalizačních čerpacích stanic
      19
 Počet vodojemů
      29
 Kapacita vodojemů v m3
10 980
 Kapacita zdrojů podzemní vody v l/s
     340

Přejít na navigaci