Přejít na obsah stránky

Pitná voda
  
 Počet obyvatel napojených na vodovodní síť
   50 468
 Délka vodovodní sítě v km
       553
 Počet úpraven vod
          7
 
 Odpadní voda
 
 Počet obyvatel napojených na kanalizační síť
32 600
 Délka kanalizační sítě v km
    190
 Počet vodovodních čerpacích stanic
      45 
 Počet kanalizačních čerpacích stanic
      20
 Počet vodojemů
      29
 Kapacita vodojemů v m3
10 980
 Kapacita zdrojů podzemní vody v l/s
     340

Přejít na navigaci