Přejít na obsah stránky

Každá kanalizace pro veřejnou potřebu provozovaná společností AQUA SERVIS, a.s. má schválený kanalizační řád.

Kanalizační řád stanoví pravidla a podmínky pro připojení producenta odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu a určuje limity znečištění odpadních vod vypouštěných do této kanalizace. Každý producent vypouštějící odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen řídit se ustanoveními platného kanalizačního řádu.

Kanalizační řád pro konkrétní lokalitu najdete na MOJE OBEC, po zadání názvu obce.

Nabízíme majitelům kanalizací pro veřejnou potřebu zpracování kanalizačních řádů.

Kontakt
Bc. Jiří Petřík

+420 728 154 733
+420 494 539 125

vedouci.kanal@aquark.cz

Přejít na navigaci