Přejít na obsah stránky

Zajímá vás

Jsme vodárenská společnost zabývající se provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. V současné době vyrábíme a dodáváme pitnou vodu pro více jak 50 000 obyvatel okresu Rychnov n. Kn. a odvádíme a čistíme odpadní vody pro 32 473 obyvatel.

Vedle své hlavní činnosti poskytujeme i další služby, které souvisejí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací, zejména:

  • odvoz a likvidaci odpadních vod a kalů
  • čištění kanalizací a kanalizačních přípojek
  • zprostředkování úředního přezkušování vodoměrů
  • prodej vodárenského a kanalizačního materiálu
  • odstraňování poruch a havárií na vodovodech a kanalizacích
  • stavby vodovodů, kanalizací a souvisejících zařízení
  • dovoz pitné vody, popř. napouštění bazénů
  • technickou a technologickou podporu
  • vyhledávání poruch

AQUA SERVIS, a.s. je nyní vlastněna celkem 20-ti akcionáři, z nichž 19 jsou obce, města či jejich svazky se 34 % akcií a 66 % akcií vlastní společnost ENERGIE AG BOHEMIA, s.r.o.

 KONTAKT

AQUA SERVIS, a.s.

Štemberkova 1094

516 01 Rychnov n. Kn.

IČ    60914076

DIČ CZ60914076

Hlášení poruch:

E -mail

ID datové schránky

volejte nám

aquark@aquark.cz

5zjcu84

Přejít na navigaci

NAVŠTIVTE ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD

PROJEKT DOODPADU

Přejít na navigaci