Přejít na obsah stránky

Naše společnost nabízí:

 • stavby vodovodů a kanalizací
 • realizaci dílčích technologií úpraven vod a ČOV
 • stavby čerpacích stanic
 • opravy poruch a havárií na vodovodní a kanalizační síti

vše formou montáže technologie nebo „na klíč“ 

Kontakt
Stavebně-montážní činnost
Bc. Jakub Dragoun
+420 606 820 542 vedouci.tp@aquark.cz
Vodovody
Jiří Luňák
+420 602 274 702 vedouci.voda@aquark.cz
Kanalizace a ČOV
Bc. Jiří Petřík
+420 728 154 733 vedouci.kanal@aquark.cz

Referenční stavby

2018

 • Kostelec n. Orl. – Oprava nádrží ČOV - 10 000 EO
 • Křivice – Regenerace vrtu K-2 
 • Dobruška – Výměna vodovodu – ul. Nádražní a Opočenská - 220 m DN 100, bezvýkopově
 • Častolovice – Oprava vodovodu – ul. Masarykova - 270 m DN 100, bezvýkopově

2017

 • Borohrádek – Havarijní oprava ČS Bělidlo (čerpadlo a výtlačné potrubí)
 • Dobruška – Oprava kanalizačních poklopů - 20 ks
 • Častolovice – Rekonstrukce ČOV - 2 500 EO
 • Solnice – Oprava kanalizačních poklopů - 8 ks
 • Rychnov n. Kn. – Oprava aerace na ČOV - 15 000 EO
 • Přepychy – Rekonstrukce ČS Dřížná, vystrojení, měření a regulace, dodávka čerpadla
 • Borohrádek – Výměna vodovodu – ul. Havlíčkova - 130 m DN 90
 • Rychnov n. Kn. – Oprava vodovodu – ul. Jiráskova - 20 m DN 150
 • Solnice – Oprava vodovodu – od náměstí ke Společenskému domu - 180 m DN 150, bezvýkopově
 • Dobruška – Výměna vodovodního potrubí pod Zl. potokem, Semechnice

2016

 • Rybná n. Zd. - Výměna technologie – ČS (čerpadlo, tlakové nádoby)
 • Přepychy – Výměna starého vodovodu - 230 m DN 100
 • Rychnov n. Kn. – Výměna vodovodu – ul. U Modřinek - 100 m DN 100
 • Borohrádek – Výměna vodovodu – ul. Part. Petra - 500 m DN 100, bezvýkopově
 • Rychnov n. Kn. – Oprava historické stoky pod Starým náměstím
 • Rychnov n. Kn. - Regenerace pěší zóny – Havlíčkova ulice, PVC D 90 - 30 m + hydranty

2015

 • Rychnov n. Kn. - Kanalizace Lipovka etapa IV- čerpací stanice odpadních vod 4l/s a 1km kanalizační výtlak PE DN 80
 • Polom - Rekonstrukce vodojemu - 13 m3 a výstavba úpravny vody - 1l/s
 • Kostelec n. Orlicí - Výměna aerace na ČOV
 • Žďár nad Orlicí - Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod – výměna technologie
 • Solnice - Kanalizace a vodovod pro Dodavatelský park Solnice
 • Nové Město n. M. - Přeložka vodovodu ve Vrchovinách – 130m potrubí PE DN150
 • Čermná nad Orlicí - Veřejné osvětlení 300m

2014

 •  SBD v Lukavici - Instalace ČOV 50 EO
 •  Zdelov - Výměna vodovodu – 350m potrubí PE DN100
 • Dobruška - Výměna vodovodu v ulici Zd. Nejedlého – 460m potrubí PVC DN100
 • Rychnov n. Kn. - Kanalizace a vodovod pro Depo České pošty – ČSOV, tlaková, dešťová a splašková kanalizace a vodovod
 • Doudleby n. Orl. - Výměna vodovodu v ulici Jiráskova – 150m potrubí PE DN100

2013

 • Borohrádek - Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Rudé armády, Nádražní a 5. Května – 850m potrubí PE DN150, řízeným podvrtem
 • Přepychy - Výměna vodovodu Trnov - 1,4km potrubí PE DN100
 • Rychnov n. Kn. - Přeložka vodovodu pod lávkou ve Zbuzanech – 25m nerezové potrubí DN250
 • Rychnov n. Kn. - Areálový vodovod pro KAUFLAND- 230m potrubí PE DN150, nadzemní hydranty DN100
 • Čermná n. Orlicí - Rekonstrukce úpravny vody

Přejít na navigaci