Přejít na obsah stránky

Laboratorní činnost

Laboratoř se sídlem v Rychnově nad Kněžnou je držitelem Osvědčení o správné činnosti laboratoře ve shodě s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. (Osvědčení o správné činnosti laboratoře.jpg)

Nabídka služeb

  • Fyzikálně - chemické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitných vod za účelem zjištění jejich kvality pro pitné účely nebo pro kolaudační řízení staveb
  • Fyzikálně - chemické rozbory odpadních vod z domovních čistíren odpadních vod. Kromě základních parametrů zajistíme na požádání také analýzy speciálních anorganických a organických látek.
  • Fyzikálně - chemické a mikrobiologické rozbory vod z bazénů za účelem kontroly jakosti bazénové vody
  • Rozbory kalů ke zjištění cizorodých látek
  • Pro výše uvedené rozbory vám naši odborníci provedou kvalifikované odběry vzorků vod a kalů a zajistí konzultační činnost k výše uvedeným službám.

Užitečné informace

  • Při samostatném odběru vody za účelem mikrobiologického laboratorního rozboru poskytujeme odpovídající sterilní nádoby
  • Zadáte-li MOJE OBEC požadovanou lokalitu, najdete tam i údaje o kvalitě vody

KONTAKT

Areál ČOV
Rychnov nad Kněžnou
+420 494 535 267
+420 606 789 892
  hana.hamplova@cevak.cz

Přejít na navigaci