Přejít na obsah stránky

Odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů jsou prováděny zaměstnanci naší společnosti (odečítači nebo provozními montéry) podle harmonogramu odečtů. Odečty se provádějí obvykle jednou za 3 měsíce.

Pokud je vodoměr umístěn ve volně přístupné vodoměrné šachtě, není přítomnost odběratele u odečtu nutná. Je-li vodoměr umístěn v objektu (např. v garáži, technické místnosti rodinného domu, či na pozemku volně nepřístupném), je součinnost odběratele nebo pověřené osoby potřebná.

Pokud vás odečítač při řádném odečtu opakovaně nezastihne v místě odběru, nebo si s vámi nesjedná individuální termín odečtu, zanechá Vám ve schránce odečtový lístek na samoodečet, který do 3 dnů odešlete zpět na uvedenou adresu společnosti AQUA SERVIS, a.s. nebo lze nahlásit tzv. samoodečet vodoměru. 

Samoodečet lze nahlásit maximálně ve dvou po sobě jdoucích obdobích, v následném období provede odečítač na místě řádný odečet vodoměru.

Ukázka samoodečtového lístku pro odečet vodoměru:

Napište nám celou adresu odběrného místa (obec, ulice, čp) a stav vodoměru

Napište nám zde

Přejít na navigaci