Přejít na obsah stránky

Podzimní deratizace

Společnost AQUA SERVIS, a.s. zahajuje od 4. září 2019 ve spolupráci s firmou DERATEX s. r. o. plošnou deratizaci kanalizace.

VODA Z KOHOUTKU JE KVALITNÍ

Vážení odběratelé, v některých námi provozovaných lokalitách se objevilo OZNÁMENÍ s uvedením termínu kontroly pitné vody z nechráněných zdrojů (zřejmě studní). Jedná se o podnikatelskou aktivitu soukromého subjektu, jejímž cílem je prodej nějakého zařízení na úpravu vody, které „problém“ vyřeší.

UPOZORNĚNÍ NA NOVÉ ČÍSLO ÚČTU

Chtěli bychom upozornit všechny naše zákazníky a obchodní partnery na nové číslo bankovního účtu 1142004474/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s.

UPOZORNĚNÍ!

Vzhledem k organizačním změnám došlo v jarních měsících v některých našich lokalitách ke změně v osobě odečítače vodoměrů.

Druhý ročník setkání starostů v Dobrušce

Provozování vodovodů, kanalizací a ČOV bylo tématem již druhého setkání starostů a zástupců obcí a měst našeho regionu, které pořádala dne 23. května 2019 ve Staročeském pivovárku v Dobrušce společnost AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou.

Setkání starostů

Společnost AQUA SERVIS, a.s. pořádá ve čtvrtek 23. května 2019 od 13.00 hodin ve sklepní restauraci Staročeského pivovárku v Dobrušce setkání starostů na téma Provozování vodovodů, kanalizací a ČOV.

Napouštění bazénů

Přestože teploty doposud léto připomínaly spíše příležitostně a nesměle, přesto snadno zlákají mnohé majitele bazénů k jejich napuštění. I letos bychom rádi včas informovali, jak nejlépe postupovat, aby odběratelé nebyli nepříjemně zaskočeni rezavým zbarvením napuštěné vody u nich i u okolních odběratelů.

Deratizace

Společnost AQUA SERVIS, a.s. již pravidelně zajišťuje ve spolupráci s firmou DERATEX spol. s r. o. plošnou deratizaci kanalizace.

Přejít na navigaci