Přejít na obsah stránky

UPOZORNĚNÍ!

Vzhledem k organizačním změnám došlo v jarních měsících v některých našich lokalitách ke změně v osobě odečítače vodoměrů.

Druhý ročník setkání starostů v Dobrušce

Provozování vodovodů, kanalizací a ČOV bylo tématem již druhého setkání starostů a zástupců obcí a měst našeho regionu, které pořádala dne 23. května 2019 ve Staročeském pivovárku v Dobrušce společnost AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou.

Setkání starostů

Společnost AQUA SERVIS, a.s. pořádá ve čtvrtek 23. května 2019 od 13.00 hodin ve sklepní restauraci Staročeského pivovárku v Dobrušce setkání starostů na téma Provozování vodovodů, kanalizací a ČOV.

Napouštění bazénů

Přestože teploty doposud léto připomínaly spíše příležitostně a nesměle, přesto snadno zlákají mnohé majitele bazénů k jejich napuštění. I letos bychom rádi včas informovali, jak nejlépe postupovat, aby odběratelé nebyli nepříjemně zaskočeni rezavým zbarvením napuštěné vody u nich i u okolních odběratelů.

Deratizace

Společnost AQUA SERVIS, a.s. již pravidelně zajišťuje ve spolupráci s firmou DERATEX spol. s r. o. plošnou deratizaci kanalizace.

Pozor na falešné rozbory vody

Kolikrát jsme slyšeli o prodejcích dek, vysavačů, různých čističů, ale i o výhodných dodavatelích energií. Tentokrát se nám na okrese Rychnov nad Kněžnou objevili „vodní šmejdi“.

Provoz ČOV Dobruška nebyl ohrožen

V pátek 5. 4. 2019 při běžné kontrole provozu zjistila obsluha čistírny odpadních vod v Dobrušce porušení provzdušňovacího elementu v aktivační nádrži.

Přejít na navigaci