Přejít na obsah stránky

Vážení zákazníci, zástupci měst, obcí, či jejich svazků, kteří jsou vlastníky veřejných vodovodů, případně veřejných kanalizací a čistíren odpadních vod, po dohodě s provozovatelem a nájemcem tohoto majetku společností AQUA SERVIS, a.s., na základě nových kalkulací zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek Ministerstva financí ČR a v souladu se závěry jednání cenové komise vyhlašují nové ceny za dodávku vody pitné a za odvádění odpadních vod na rok 2019.

Ceny pro vodné a stočné s platností od 1. 1. 2019:

 

 

cena bez DPH

cena vč. DPH

VODNÉ (v Kč/m3)

35,30

40,60

STOČNÉ (v Kč/m3)

35,13

40,40

Cena pro vodné a stočné tak zůstává i pro rok 2019 ve stejné výši jako v letech minulých.

 cena vodného a stočného pro rok 2019

 

Přejít na navigaci