Přejít na obsah stránky

Provozování vodovodů, kanalizací a ČOV bylo tématem již druhého setkání starostů a zástupců obcí a měst našeho regionu, které pořádala dne 23. května 2019 ve Staročeském pivovárku v Dobrušce společnost AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou.

Přítomné přivítala generální ředitelka společnosti Ing. Iveta Doležalová a seznámila s průběhem konání semináře. Poté si vzal slovo Ing. Josef Jansa, výrobně technický ředitel společnosti a představil pilotní projekt nasazení dálkových odečtů vodoměrů v Dobrušce. V druhé prezentaci seznámil Mgr. Jiří Paul, MBA, ředitel Vodovodů a kanalizací Beroun, a.s.  s novou legislativou ve vodárenství, která spočívá v doplnění provozního řádu o tzv. rizikovou analýzu. A protože zdrojem a výrobou kvalitní pitné vody to vše začíná, tuto přednášku doplnil Ing. Jansa o situaci v oblasti zdrojů a úpraven vody provozovaných společností AQUA SERVIS, a.s.

Předstvením nových webových stránek společnosti zakončil Bc. Michal Ulma, pracovník GIS oficiální část setkání starostů v Dobrušce. Nejen vzhled, ale také spuštění automatického vyjadřovacího portálu a možnosti hradit vodné a stočné formou záloh jsou novinky, kterými uzavřel tento poslední bod semináře Bc. Jakub Dragoun, vedoucí zákaznického centra. 

Přejít na navigaci