Přejít na obsah stránky

Začíná zimní období, je nejvyšší čas provést kontrolu zabezpečení vodoměrů před mrazem a to jak ve vodoměrných šachtách, tak v objektech. Zabezpečit vodoměr lze často jen několika jednoduchými kroky.

Nachází-li se vodoměr v objektu ve sklepních prostorách nebo v místnostech nevytápěných, je nutné především zkontrolovat, zda jsou uzavřena okna. Odhalené vodovodní potrubí včetně vodoměru doporučujeme obalit nenasákavým izolačním materiálem a pokusit se udržet teplotu nad nulou.

Pokud je vodoměr umístěn mimo objekt ve vodoměrné šachtě, je nutné provést kontrolu obsypání šachty až po vstupní poklop. Na poklop šachty, případně kolem vodoměru v šachtě umístit polystyrenovou desku nebo jiný izolační nenasákavý materiál.

Za škody způsobené nedostatečným zabezpečením vodoměru proti zamrznutí plně odpovídá odběratel. Rozmrzlý vodoměr může navíc vytopit prostor, ve kterém je umístěn. Nemusí se tak jednat pouze o náklady na výměnu rozmrzlého vodoměru, ale následně i o náklady za únik vody, který může mnohonásobně překročit náklady za výměnu vodoměru.  

Pokud přece jen dojde k rozmrznutí vodoměru, nedoporučujeme s ním nijak manipulovat, ale co nejdříve se obrátit na nejbližší povozní středisko společnosti AQUA SERVIS, a.s., případně na pohotovostní linku 724 207 360.

Kontakt: Jiří Luňák, vedoucí provozu vodovodů, 494 539 140

Přejít na navigaci