Přejít na obsah stránky

Vzhledem k organizačním změnám došlo v jarních měsících v některých našich lokalitách ke změně v osobě odečítače vodoměrů.

Každý náš pracovník provádějící odečty vodoměrů se na požádání prokáže průkazem s fotografií a logem společnosti, v případě dalších pochybností občanským průkazem a také na telefonním čísle naší společnosti 494 539 111.

 Dále Vás chceme upozornit na skutečnosti, že odečítači budou v letních měsících vzhledem k čerpání řádné dovolené zastupováni brigádníky. I u nich si můžete ověřit jejich totožnost stejným způsobem jako u našich zaměstnanců – odečítačů.

 Děkujeme Vám za pochopení

AQUA SERVIS, a.s.

 

 

Přejít na navigaci