Přejít na obsah stránky

Vážení odběratelé, v některých námi provozovaných lokalitách se objevilo OZNÁMENÍ s uvedením termínu kontroly pitné vody z nechráněných zdrojů (zřejmě studní). Jedná se o podnikatelskou aktivitu soukromého subjektu, jejímž cílem je prodej nějakého zařízení na úpravu vody, které „problém“ vyřeší.

Dovolíme si tvrdit, že za částku 270 Kč nelze provést rozbor vody v minimálním rozsahu tak, aby se zjistila některá z uváděných příčin zhoršení kvality vody (povodně, ekologické havárie, skládky, zemědělská družstva).

Veškerá voda dodávaná společností AQUA SERVIS, a.s. je pečlivě sledována během celého procesu její výroby a distribuce.  Ve všech provozovaných systémech jsou v potřebném rozsahu a četnosti prováděny chemické, fyzikální a mikrobiologické analýzy vzorků pitné vody. Nezávislou kontrolu kvality vody dále provádí Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Ze strany odběratelů není tedy potřeba žádná další kontrola. Informace o kvalitě vody jsou na našich webových stránkách www.aquark.cz.

Jedním z citlivěji vnímaných ukazatelů jakosti vody ze strany odběratelů, ale i prodejců různých zařízení na její snížení, je tvrdost vody. Naše společnost k výrobě vody pitné využívá kvalitní podzemní vodu, kterou lze obecně charakterizovat spíše jako vodu tvrdou (viz informace o kvalitě vody na www.aquark.cz). Pro tvrdost vody není stanoven žádný závazný limit, pouze vyhláškou dané doporučené rozmezí 2 - 3,5 mmol/l (suma vápníku a hořčíku).  Překročení či nedosažení uvedené hodnoty tedy nezpůsobuje negativní riziko pro odběratele. Specifickým problémem se stává tvrdost u vody teplé. Při zahřívání se tvrdost vysráží ve formě tuhého vodního kamene na stěnách varných nádob, trubek a bojlerů. Pokud má odběratel zájem vodu změkčovat z důvodu prodloužení životnosti spotřebiče, je vhodné zařízení pro změkčení vody instalovat přímo před spotřebič (např. bojler). Na druhou stranu vápník i hořčík patří mezi biogenní prvky a jejich dostatečný příjem je nezbytný pro správné fungování organismu. Voda z kohoutku je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organizmus.

 

Přejít na navigaci